Łódź, Bałuty

Lokal użytkowy | 93 900 zł | 30,94 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 93 900 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 30,94 m2
 • Województwo: Łódzkie
 • Cena za m2: 3 035 zł
 • Ulica: Pasieczna 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 000 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 34547X80909077
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-24 - Co to znaczy?

Opis

Zarzad SM Radogoszcz-Zachód" w Lodzi zawiadamia, ze w dniu 25.06.2019r. o godz. 14" w sali Klubu Osiedla przy ul. 11 Listopada 38 odbędzie się przetarg ustny w drodze licytacji na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność biurowo-usługowa
ul. Pasieczna 2/6 m, 141 blok 111

Dla budynku, w którym usytuowany jest lokal oraz dla wymienionego lokalu nie zostało wydane świadectwo charakterystyki energetycznej Lokal mo na oglada po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu w dniach: 18.06.2019r w godz. 16" 17" oraz 24.06.2019r w godz. 13-14"
tel 42-659-15-65 wew.220
WARUNKI PRZETARGU
1. Remont lokalu i ewentualna wymianę urządzeń wykona wygrywający przetarg we wlasnym zakresie i na
koszt wlasny 2. W przetargu moga brać udział wylacznie pełnoletnie osoby fizyczne, które wplace wadium w wysokości
2000 zł, w kasie Spóldzielni do godz. 14 dnia 24.06.2019r. Wypłata wadium nastapi takze w kasie
Spóldzielni. 3. Przedmiotem przetargu jest kwota nadwyżki ponad ustaloną przez Zarząd stawkę wywołania. Postapienie
wynosi 1 000 l. Zaoferowana stawka przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik postapil
stawkę wyższa 4. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia wylicytowanej kwoty w terminie 30 dni od dnia
przetargu. 5. Wadium, wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygral zalicza się na poczet wylicytowanej kwoty.
Wadium ulega przepadkowi, jezeli uczestnik, który przetarg wygrał nie wniósł oferowanej kwoty w
terminie 30 dni od dnia przetargu. 6. Osoby, które występują w imieniu nabywcy zobowiązane są do przedlozenia pełnomocnictwa notarialnego
tej osoby fizycznej 7. Nabywca pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej wlasnosci lokalu zobowiązany jest
do spelnienia wymagań statutowych i regulaminowych obowiązujących w SM Radogoszcz-Zachód", wplacenia kosztów manipulacyjnych w kwocie 100 zł., pokrycia kosztów związanych z zawarciem aktu
notarialnego i postępowaniem wieczysto ksiegowym. Ujemne skutki niezapoznania się przed przetargiem z stanem technicznym lokalu obciązają przystępującego do przetargu. Zarzad SM „Radogoszcz-Zachód" w Lodzi zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje dotyczące lokalu wystawionego do przetargu można otrzymać w pok. 1, 15.

Image things

Łódź , Górna

90 000 zł | 2 pokoje | 49,49 m2 | Parter

 • cena: 90 000 zł
 • 1 819 za m2
Image things

Łódź , Bałuty

6 000 000 zł | 848,00 m2

 • cena: 6 000 000 zł
 • 7 075 za m2
Image things

Łódź , Polesie

174 600 zł | 2 pokoje | 51,89 m2 | 2 piętro

 • cena: 174 600 zł
 • 3 365 za m2