Chorzów, Śląskie

Mieszkanie | 62 000 zł | Kawalerka | 35,00 m2 | 1 piętro

- 59 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 62 000 zł
 • Miasto: Chorzów
 • Powierzchnia: 35,00 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 1 771 zł
 • Ulica: Dyrekcyjna 2
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 200 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34541X80895025
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-26 - Co to znaczy?

Opis

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie, ul. Kopalniana 4a
ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Dyrekcyjna 2/5

Wysokość wadium wynosi: 6 200,00 zł.

Wadium może być wpłacone w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto bankowe:
BP PKO O/Chorzów nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445.

Termin wpłaty wadium : 27.06.2019 r.
Wadium uznaje się za wpłacone, z chwilą wpłaty w kasie Spółdzielni lub uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni.

Mieszkanie można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z Administracją Osiedlową przy ul. Strzybnego 4, 32- 246-12-84 lub 32- 246-46-12.

Termin składania ofert do 26.06.2019 r. do godz. 17:00.
Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie.
Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego ( wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.chsm.com.pl, w w/w Administracji Osiedlowej oraz w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie – Dział Członkowsko-Mieszkaniowy ).

Regulamin określający warunki przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl

Przetarg na lokal odbędzie w dniu 28.06.2019 r. o godz. 9:00, w pokoju nr 28, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a.

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko – Mieszkaniowy, tel. 32 241-52-08, wew. 301, 302, 304.

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn.

Image things

Chorzów , Śląskie

1 941 524 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 941 524 zł
 • 1 941 524 za m2
Image things

Chorzów , Śląskie

658 500 zł | 324,00 m2

 • cena: 658 500 zł
 • 2 032 za m2
Image things

Chorzów , Śląskie

79 425 zł | 2 pokoje | 52,53 m2 | 2 piętro

 • cena: 79 425 zł
 • 1 512 za m2