Trelkowo, Warmińsko-Mazurskie

Dom | 108 975 zł | 76,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłości
w upadłości likwidacyjnej w Szczytnie
(www.syndykolsztyn.pl)

Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:
1. nieruchomość gruntowa położona w Trelkowie gmina Szczytno o łącznej powierzchni 6477 m2 - zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 76,2 m2 oraz budynkiem garażowym o powierzchni 55,6 m2 - księga wieczysta OL1S/00028861/1 za cenę wywoławczą stanowiącą 3/4 wartości według oszacowania tj. 108.975,00 zł.

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka.
Składanie ofert:
Pisemne oferty należy składać w Biurze Syndyka w Olsztynie (10-508), ul. Mickiewicza 21/23 pok. 207 do dnia 03.07.2019r. do godz. 12.00 z dopiskiem "OFERTA MINTA". Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2019 r. o godz.10.00.
Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:
Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem,
Proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert.
Potwierdzenie wpłacenia wadium
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości Mirosława Minty nr rachunku: 69 1090 2718 0000 0001 3288 9840.
Nabywcą nieruchomości rolnej może być osoba spełniająca warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003r (Dz.U.2016.2052 tekst jedn.).
Syndyk zastrzega sobie prawo:
zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Mickiewicza 21/23 pok. 207, tel. 503-145-008 i na www.syndykolsztyn.pl.

  • cena: 82 785 zł
  • 82 785 za m2
Image things

Iłowo - Osada , Warmińsko-Mazurskie

130 000 zł | 4 pokoje | 70,51 m2 | 1 piętro

  • cena: 130 000 zł
  • 1 844 za m2
Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

118 275 zł | 3 pokoje | 103,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 118 275 zł
  • 1 148 za m2