Rembelszczyzna, Mazowieckie

Mieszkanie | 280 101 zł | 75,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 280 101 zł
 • Miasto: Rembelszczyzna
 • Powierzchnia: 75,70 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 3 700 zł
 • Ulica: Strużańska 144a
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 28 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34518X80841159
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-02 - Co to znaczy?

Opis

SYNDYK SPRZEDA LOKAL MIESZKALNY O POW. 75,70 m2
POŁOŻONY W BUDYNKU PRZY UL. STRUŻAŃSKIEJ 144A
W MIEJSCOWOŚCI REMBELSZCZYZNA
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym . w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:
a) prawa własności udziału 7570/27020 części w prawie własności działki ewid. nr 483, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie 0011, Rembelszczyzna, w woj. mazowieckim, pow. legionowskim, gm. Nieporęt w miejscowości Rembelszczyzna dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr WA1L/00070054/7, który to udział po ustanowieniu odrębnej własności będzie odpowiadał lokalowi mieszkalnemu nr 8b o pow. użytkowej 75,70 m2, położonemu w budynku przy ul. Strużańskiej 144A w miejscowości Rembelszczyzna, wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości oraz z którym to lokalem będzie związane prawo do wyłącznego korzystania z tarasu, miejsca postojowego, ogródka i poddasza nieużytkowego,
b) wraz z prawem własności udziału 1/32 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 42/12 w obrębie 0011, Rembelszczyzna, położonej w woj. mazowieckim, pow. legionowskim, gm. Nieporęt w miejscowości Rembelszczyzna dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr WA1L/00070055/4,
za łączną cenę nie niższą niż 280.100,72 (słownie dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto 72/100) złotych brutto, w tym należny podatek VAT.
Osoby zainteresowane nabyciem Przedmiotu sprzedaży winny składać oferty w terminie do dnia 02 lipca 2019 roku bezpośrednio w Kancelarii Syndyka tj. Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02-797 Warszawa (w godzinach pracy Kancelarii Syndyka) lub przesłać je na adres tej Kancelarii Syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).
Syndyk w sytuacji złożenia kilku ofert, w których cena będzie równa co najmniej cenie minimalnej, przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję w celu wybrania oferty z najwyższą ceną. Wszelkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.
Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
Operat szacunkowy nieruchomości jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka - Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02-797 Warszawa w godz. 8.00-16.00. Wyciąg z operatu jest dostępny do pobrania na stronie www.saltarski.com.

Image things

Chylice , Mazowieckie

902 533 zł | 297,80 m2

 • cena: 902 533 zł
 • 3 031 za m2
Image things

Konstancin-Jeziorna , Mazowieckie

261 507 zł | 2 pokoje | 55,41 m2 | 1 piętro

 • cena: 261 507 zł
 • 4 719 za m2
Image things

Warszawa , Targówek

12 900 zł | 1,00 m2

 • cena: 12 900 zł
 • 12 900 za m2