Iłża, Mazowieckie

Obiekt | 2 250 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 2 250 000 zł
 • Miasto: Iłża
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 2 250 000 zł
 • Ulica: Wójtowska 159
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 150 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34513X80829449
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-03 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy
w upadłości w Iłży ul. Wójtowska 159 ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości należące do masy upadłości:

I. Działka o nr ewidencyjnym 2661/1 o pow.50145 m?, a będąca w użytkowaniu wieczystym wraz z budynkami i budowlami, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr RA1L/00047827/3, znajdującą się przy ul. Wójtowskiej 159 w Iłży.

II. Działka o nr ewidencyjnym 4474 o pow. 2242 m?, KW nr RA1L/00059720/0, będąca w użytkowaniu wieczystym, usytuowana naprzeciw głównego zakładu przy ul. Wójtowskiej, zabudowana osadnikami ścieków.

Łączna cena wywoławcza netto wynosi: 2.250.000 zł.
Wadium wynosi 150.000 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium na konto: Zakłady Motoryzacyjne "IZAMOT" Sp. z o.o. w upadłości w Banku Spółdzielczym Przysucha nr 21 9145 0001 0004 1393 2000 0003 z dopiskiem: "wadium", najpóźniej
w przeddzień przetargu oraz złożenie w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach pisemnej oferty, spełniającej wymogi regulaminu przetargu.
Oferty należy składać w Biurze Syndyka ul. Żeromskiego 58 lok. 4, 26-600 Radom do dnia 03 lipca 2019 r. do godz. 12:00.
Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 04 lipca 2019 r. o godz. 12:00 w Biurze Syndyka.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub wyboru oferenta bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje odnośnie regulaminu przetargu i nieruchomości można uzyskać w Biurze Syndyka - tel. 600430088, e-mail:[email protected]

Image things

Otwock , Mazowieckie

269 453 zł | 80,20 m2

 • cena: 269 453 zł
 • 3 360 za m2
Image things

Konary , Mazowieckie

187 853 zł | 1,00 m2

 • cena: 187 853 zł
 • 187 853 za m2
Image things

Mińsk Mazowiecki , Mazowieckie

101 762 zł | Kawalerka | 32,33 m2 | Parter

 • cena: 101 762 zł
 • 3 148 za m2