Lublin, Lubelskie

Mieszkanie | 121 579 zł | 2 pokoje | 33,18 m2 | 7 piętro

- 40 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie


Wojciech Piłat


Kancelaria Komornicza, Mełgiewska 2, Lublin, 20-209 Lublin


tel. 815280393 / fax. 815280393, 795000393


Sygnatura: KM 2096/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2019 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Odlewnicza 5/61, 20-219 Lublin, dla której SĄD REJONOWY ŚWIDNIK V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00224473/0.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o powierzchni 33,18 m2 położony na 7 piętrze w budynku wielorodzinnym o XII kondygnacjach nadziemnych. Budynek podpiwniczony, wybudowany w 1965r., w dobrym stanie technicznym. Lokal składa się z 2 pokoi, w tym jeden z aneksem kuchennym, korytarza, łazienki z wc. Lokal posiada balkon, wyposażony jest we wszystkie instalacje wewnętrzne. Do budynku wykonane są przyłącza do sieci miejskich: wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, telefoniczne. Piwnice w budynku stanowią część wspólną.
Odrębna własność lokalu nr 61 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Odlewniczej 5 w Lublinie oraz związany z nią udział we współwłasności nieruchomości w 3318/302100 części w działce pod budynkiem oraz w częściach wspólnych budynku.


Suma oszacowania wynosi 162 105,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 578,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 210,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pko BP S.A. 48102031760000540201526318.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 09:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Wojciech PiłatImage things

Lublin , Lubelskie

226 500 zł | 3 pokoje | 61,10 m2

  • cena: 226 500 zł
  • 3 707 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

15 900 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 15 900 000 zł
  • 15 900 000 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

103 125 zł | Kawalerka | 36,68 m2 | 2 piętro

  • cena: 103 125 zł
  • 2 811 za m2