Łódź, Śródmieście

Mieszkanie | 183 492 zł | 36,78 m2 | Parter

- 7 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 183 492 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 36,78 m2
 • Województwo: Łódzkie
 • Cena za m2: 4 989 zł
 • Ulica: Jaracza 77
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 18 349 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34044X79731051
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-18 - Co to znaczy?

Opis

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Jaracza 77/79 Ogłasza przetarg nieograniczony dla osób fizycznych na ustanowienie prawa odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego
pochodzącego z odzysku:
- Konstytucyjna 3 m. 5 o pow. 36,78 m , parter,
cena wywoławcza 183 492, 00 zł
Na cenę wywoławczą składa się kwota określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym określająca wartość rynkową lokalu oraz koszty przeprowadzenia przetargu poniesione przez Spółdzielnię. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Spółdzielni do 18 czerwca 2019 r. do godziny 1500. Informacje dotyczące przetargu pod numerem telefonu: 42 678 55 35. Regulamin przetargowy oraz operat szacunkowy do wglądu w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 11. Koszt remontu lokalu oraz koszt sporządzenia umowy ustanowienia odrębnej własności w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Warunkiem ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu jest wpłata przez wygrywającego przetarg ceny wywoławczej wraz z postąpieniami wynikającymi z wygranego przetargu. Lokal wystawiony na przetarg można oglądać pod w/w adresem w dniach: - 6 czerwca 2019 r. w godzinach 14"- 1500 - 11 czerwca 2019 r. w godzinach 1600- 1700
Przetarg odbędzie sie w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 11° w siedzibie
Spółdzielni
Spółdzielni przysługuje prawo odstąpienia od przetargu na każdym etapie
postępowania bez podawania przyczyny odstąpienia
CZŁONEK ZARZOU Z-CA PREZESA DS. TECYNICZNYCH
Z-CAPREZESA ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
ds. Ekonomicznych Łódzkiespaidefleni Mieszkaniowej GŁOWA KSIĘGOWY mot Katarzyna Pawlowngria Bożena Michniewicz
ine, Adam Rybacki UBF. 213/01/WŁ

Image things

Łódź , Polesie

107 625 zł | 2 pokoje | 68,60 m2

 • cena: 107 625 zł
 • 1 569 za m2
Image things

Łódź , Górna

60 525 zł | Kawalerka | 48,33 m2 | Parter

 • cena: 60 525 zł
 • 1 252 za m2
Image things

Łódź , Górna

966 750 zł | 1,00 m2

 • cena: 966 750 zł
 • 966 750 za m2