Ćmielów, Świętokrzyskie

Obiekt | 60 000 zł | 18,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI A. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Ćmielowie gmina Ćmielów woj. świętokrzyskie zabudowanej budynkiem gospodarczym(stacja paliw) o powierzchni użytkowej 18,50m² stanowiącej działkę nr 822/6 o powierzchni 5.198,00 m², dla której Sąd Rejonowy w Opatowie prowadzi księgę wieczystą nr KI1T/2319 5/4.


Cena sprzedaży nie może być niższa niż 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) zł netto.

Oferty dotyczącej zakupu oferenci winni składać w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 26 czerwca 2019 r. r. do godz. 15.00, w kancelarii syndyka przy ul. Hipotecznej 7 w Kielcach (25-333,tel.41 368 76 65 ) przy czym za złożoną w terminie ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona do kancelarii syndyka do dnia 26 czerwca 2019 r. do godz. 15.00.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w dniu 27 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w kancelarii syndyka przy ul. Hipotecznej 7 w Kielcach

Syndyk, w sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów, zastrzega prawo do przeprowadzenia aukcji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.
Aukcja odbywa się ustnie a minimalna wysokość postąpienia wynosi 1.000,00zł

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka.
Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego z wszystkie koszty umowy ponosi nabywca nieruchomości.
Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy syndyka masy upadłości.
Syndyk zastrzega prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty w operacie sporządzonym przez REALEXPERTS sp. z o.o. w Warszawie znajduje się w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Warszawska 44 oraz w biurze syndyka w Kielcach ul. Hipoteczna 7; tel.413687665 ; fax 413616165 ;mail kancelaria at hipoteczna.pl.

Image things

Klimontów , Świętokrzyskie

877 238 zł | 1 953,55 m2

  • cena: 877 238 zł
  • 449 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

41 100 zł | Kawalerka | 40,20 m2

  • cena: 41 100 zł
  • 1 022 za m2
Image things

Pierzchnica , Świętokrzyskie

101 388 zł | 56,41 m2

  • cena: 101 388 zł
  • 1 797 za m2