Kędzierzyn-Koźle, Koźle

Mieszkanie | 66 100 zł | 30,38 m2

- 24 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 66 100 zł
 • Miasto: Kędzierzyn-Koźle
 • Powierzchnia: 30,38 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 2 176 zł
 • Ulica: Piotra Skargi 13
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 610 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 32253X75536529
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-12 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
ogłasza przetarg

ul. Piotra Skargi 13/5

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu, me Jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i równocześnie nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy, skutkiem której byłoby korzystanie z nieruchomości przez inne osoby. 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. 3. Osoba fizyczna, będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w tenninie i miejscu przetargu osobiście, i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pelnomocnika takiej osoby, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pelnomocnictwa udzielonego przez tę .osobę z notarialnie poświadczonym jej podpisem, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedklada komisji przetargowej. 4. Spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w tenninie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego oryginalem pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i okteślającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokumentem tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pelnomocnik przedklada komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pelnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogloszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedklada komisji przetargowej. 5. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby fizyczne umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu

Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

504 750 zł | 1,00 m2

 • cena: 504 750 zł
 • 504 750 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

45 333 zł | Kawalerka | 35,29 m2 | 2 piętro

 • cena: 45 333 zł
 • 1 285 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

44 175 zł | Kawalerka | 35,89 m2 | 2 piętro

 • cena: 44 175 zł
 • 1 231 za m2