Lublin, Lubelskie

Obiekt | 2 500 000 zł | 1 293,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 2 500 000 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 1 293,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 1 933 zł
 • Ulica: Zamojska 29
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 31786X74442815
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-31 - Co to znaczy?

Opis

PHU "Domar" S. A. z siedzibą w Lublinie ul. Zamojska 29, NIP 9462126510, wpis do KRS numer 0000053062, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 973.300 zł. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie ul. Zamojska 29, składającej się z działki, o nr ew. 38, o pow. 608 m2 z prawem użytkowania wieczystego, zabudowanej budynkiem handlowo-biurowym i kotłownią (Dom Handlowy "Rusałka") o łącznej pow. ok. 1.293 m2 z prawem własności - posiadającej księgę wieczystą: LU1A/00020176/8, bez obciążeń.

Cena wywoławcza 2.500.000,- zł. (zwolniona z podatku VAT).

Cena sprzedaży obejmuje prawo do korzystania z dodatkowego parkingu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 31 maja 2019 r. w kwocie 80.000,- zł. na rachunek: 69 1240 1503 1111 0010 0359 9382.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub listownie z dopiskiem: "Przetarg Rusałka" do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 14?? w biurze Spółki: 20-102 Lublin, ul. Zamojska 29 (obowiązuje data wpływu).

Spółka zastrzega, że w przypadku ofert zbliżonych cenowo będzie przeprowadzony przetarg ustny. Spółka zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu w siedzibie Spółki, informacje także telefoniczne: (81) 532-40-30 lub drogą elektroniczną - [email protected]

Image things

Lublin , Lubelskie

140 250 zł | 1,00 m2

 • cena: 140 250 zł
 • 140 250 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

203 000 zł | 48,17 m2 | Parter

 • cena: 203 000 zł
 • 4 214 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

125 600 zł | 2 pokoje | 32,60 m2 | 1 piętro

 • cena: 125 600 zł
 • 3 853 za m2