Gdańsk, Pomorskie

Obiekt | 5 000 000 zł | 1 177,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 5 000 000 zł
 • Miasto: Gdańsk
 • Powierzchnia: 1 177,00 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 4 248 zł
 • Ulica: Legionów 9
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 100 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 29720X69604243
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-06 - Co to znaczy?

Opis

UNIWERSYTET GDAŃSKI

ogłasza przetarg (obejmujący negocjacje) na sprzedaż atrakcyjnie położonej nieruchomości:

w Gdańsku - Wrzeszczu, przy ul. Legionów 9, obręb nr 43 , KW nr GD1G/00064955/8.W skład nieruchomości wchodzą: działki nr 434/1 i nr 439/6 o łącznej powierzchni 3 425 m² oraz dwa budynki o powierzchniach użytkowych: 1 177 m² i 660 m2 .Cena wywoławcza wynosi: 5 000 000 zł (netto)

Wadium w kwocie: 100 000,00 zł, należy wpłacić przelewem na konto:

PEKAO S.A. IV/O Gdańsk: 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 do dnia 06.06.2019 r.Pisemne oferty z podaniem ceny oraz potwierdzeniem złożenia wadium, zgodnie z „Regulaminem i Informacją dotyczącą przetargu (obejmującego negocjacje) na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Legionów 9 ”zamieszczonym pod adresem: www.nieruchomosci.ug.edu.pl w zakładce „Gdańsk, ul. Legionów 9”, należy składać osobiście lub pocztą do dnia 11.06.2019 r. do godz. 12:00 na adres: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, pok. 303 z dopiskiem ”Przetarg ul. Legionów 9”. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 523-24-94 w godz. 10.00–14.00 lub osobiście w biurze w/w miejscu.

Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo w każdym czasie do:

odwołania/unieważnienia/zamknięcia bez wybrania oferenta przetargu/warunków przetargu i/lub ogłoszenia, w całości lub w części, bez podania przyczyny,
zmiany warunków przetargu i/lub ogłoszenia.

Image things

Gdańsk , Pomorskie

223 500 zł | 45,00 m2

 • cena: 223 500 zł
 • 4 967 za m2
Image things

Gdańsk ,

132 750 zł | 2 pokoje | 38,90 m2 | 1 piętro

 • cena: 132 750 zł
 • 3 413 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

162 750 zł | 2 pokoje | 56,90 m2 | 2 piętro

 • cena: 162 750 zł
 • 2 860 za m2