Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 112 875 zł | 63,46 m2

- 68 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 112 875 zł
 • Miasto: Bydgoszcz
 • Powierzchnia: 63,46 m2
 • Województwo: Kujawsko-Pomorskie
 • Cena za m2: 1 779 zł
 • Ulica: Henryka Siemiradzkiego 12
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 15 050 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26815X62800733
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-15 - Co to znaczy?

Opis

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, na podstawie art.110 w§3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.Dz.U. z 2018, poz. 1314 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 maja 2019 r. o godz.12.00 w budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy ul. Rejtana 5, w pokoju nr 328 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 11 o powierzchni użytkowej lokalu 63,46 m2 położonego w budynku wielorodzinnym przy ulicy Henryka Siemiradzkiego 12 w Bydgoszczy, dla którego Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00126411/0 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 6346/161627 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych w Bydgoszczy księga wieczystą KW nr 4218. Lokal mieszkalny, położony jest na II piętrze (III kondygnacja) w budynku czterokondygnacyjnym (w tym poddasze nieużytkowe) całkowicie podpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjnej w 1910r. Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Stan techniczny budynku: dobry. Do lokalu mieszkalnego brak jest pomieszczenia przynależnego. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową ( w dniu oględzin odłączoną przez gestora sieci), centralne ogrzewanie-indywidualne ( piece kaflowe w pokojach), c.w.u.-brak ( z pieca gazowego, odłączona sieć gazowa), wentylacja grawitacyjna, domofon.
Przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi ( o powierzchni odpowiednio 14,20 m2, 22,56 m2, 9,60m2 , kuchni o powierzchni 8,90 m2 i z wc wydzielonego z kuchni o powierzchni 0,80 m2.

Stolarka drzwiowa: drzwi wewnętrzne drewniane z okresu powstawania budynku , drzwi zewnętrzne drewniane pełne. Stolarka okienna: drewniana z okresu powstawania budynku w słabym stanie technicznym.
Przedmiotowy lokal mieszkalny należy do zobowiązanej spółki AK BROKER Spółka z o.o. z siedzibą ul. Wagrowska 14,61-369 Poznań.
Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego wynosi 150.500,00 zł , zaś cena wywoławcza wynosi 112.875,00 zł. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15.050,00 zł. Wadium można złożyć poprzez wpłatę gotówki w tut. Urzędzie Skarbowym ul.Rejtana 5, pok. 328 lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na tutejszy organ egzekucyjny i jego przedłożenie w miejscu licytacji.
Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy urzędu nr: 80 1010 1078 0060 5713 9120 0000- jednak, na chwilę rozpoczęcia licytacji tj. na dzień 15.05.2019r. na godzinę 11.00 na rachunku tym musi już znajdować się wadium. Jest to warunek konieczny do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na konto. W tytule przelewu prosimy podać: „licytacja – AK BROKER".
Nieruchomość można oglądać w dniach od 01.05.2019r. do 14.05.2019 r., w dni robocze w godzinach 10 – 14 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 523397602 ). Akta postępowania egzekucyjnego (operat szacunkowy nieruchomości, wydruk z księgi wieczystej) będzie można przeglądać, w ww. terminie w siedzibie Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy ul. Rejtana 5 w pokoju nr 328.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.
Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 w/w ustawy: w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.W myśl art.111a w/w ustawy: Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się je niezwłocznie.
Na czynność organu egzekucyjnego, dotyczącą obwieszczenia o licytacji przysługuje prawo wniesienia skargi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

1 550 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 550 000 zł
 • 1 550 000 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

5 200 000 zł | 2 946,00 m2

 • cena: 5 200 000 zł
 • 1 765 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

741 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 741 000 zł
 • 741 000 za m2