Wawrzyny, Warmińsko-Mazurskie

Dom | 533 250 zł | 164,18 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach


Mariusz Goławski


Kancelaria Komornicza, Kętrzyńska 25b, Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce


tel. (89) 7626567 / fax. (89)7626567


Sygnatura: Km 745/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Mariusz Goławski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bartoszycach z siedzibą przy Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy 157,Wawrzyny, 11-200 Bartoszyce, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1Y/00030647/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomośc gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 164,18m2 w zabudowie wolnostojącej , składająca się z działek nr 103/30 i 103/28 o łącznej powierzchni 1,0254 ha, położona w Wawrzynach 157 w gminie Bartoszyce


Suma oszacowania wynosi 711 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 533 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Millennium 22 1160 2202 0000 0000 6191 1337 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Mariusz GoławskiImage things

Brejdyny , Warmińsko-Mazurskie

231 225 zł | 118,65 m2

  • cena: 231 225 zł
  • 1 949 za m2
Image things

Połom , Warmińsko-Mazurskie

32 000 zł | 3 pokoje | 60,80 m2 | 2 piętro

  • cena: 32 000 zł
  • 526 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

619 333 zł | 519,15 m2

  • cena: 619 333 zł
  • 1 193 za m2