Chorzów, Śląskie

Mieszkanie | 76 870 zł | 2 pokoje | 38,33 m2 | 1 piętro

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 76 870 zł
 • Miasto: Chorzów
 • Powierzchnia: 38,33 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 2 005 zł
 • Ulica: Racławicka 22
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 7 690 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26720X62578243
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-02 - Co to znaczy?

Opis

MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147
Ogłasza
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Racławicka 22/5
I piętro
Chorzów

38,33 m2 M-3
łazienka z wc, wod-kan

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 04.04.2019r. godz.900.
Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 02.04.2019r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 02.04.2019r. tel.: 243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 26.03.2019r od godz. 1230 do 1500 i 28.03.2019r od godz. 1400 do 1630.

Image things

Chorzów , Śląskie

3 055 660 zł | 3 749,00 m2

 • cena: 3 055 660 zł
 • 815 za m2
Image things

Chorzów , Śląskie

146 025 zł | 4 pokoje | 160,22 m2 | 1 piętro

 • cena: 146 025 zł
 • 911 za m2
Image things

Chorzów , Śląskie

41 690 zł | 1,00 m2

 • cena: 41 690 zł
 • 41 690 za m2