Pławidło, Lubuskie

Obiekt | 17 500 zł | 43,47 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 17 500 zł
 • Miasto: Pławidło
 • Powierzchnia: 43,47 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 403 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 24162X56587407
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-22 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Słubic ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym stanowiącej własność Gminy Słubice położonej w Pławidle.

Przetarg odbędzie się 28 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej nr 1 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 22 marca 2019 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl/pl/nieruchomosci.
Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. Nr 230 lub telefonicznie pod nr tel. 095 737 20 60 w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku.
Przetarg ogłoszono 8 lutego 2019 r.
33884426

Image things

Pławidło , Lubuskie

12 000 zł | 43,47 m2

 • cena: 12 000 zł
 • 276 za m2