Trelkowo, Warmińsko-Mazurskie

Dom | 96 867 zł | 76,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłości

Mirosława Minty - Kancelaria Prawnicza Mirosław Minta

w upadłości likwidacyjnej w Szczytnie

Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

nieruchomości gruntowej położonej w Trelkowie gmina Szczytno o łącznej powierzchni 6477 m² - zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 76,2 m² oraz budynkiem garażowym o powierzchni 55,6 m² - księga wieczysta OL1S/00028861/1 za cenę wywoławczą stanowiącą 2/3 wartości według oszacowania tj. 96.866,66 zł.

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka.

Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w Biurze Syndyka w Olsztynie (10-508), ul. Mickiewicza 21/23 pok. 207 do dnia 06.03.2019r. do godz. 14.00 z dopiskiem „OFERTA MINTA”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2019 r. o godz.10.30.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem,
Proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert.
Potwierdzenie wpłacenia wadium
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości Mirosława Minty nr rachunku: 69 1090 2718 0000 0001 3288 9840.

Nabywcą nieruchomości rolnej może być osoba spełniająca warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003r (Dz.U.2016.2052 tekst jedn.).

Syndyk zastrzega sobie prawo:

· zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
· zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Mickiewicza 21/23 pok. 207, tel. 503-145-008

Image things

Trelkowo , Warmińsko-Mazurskie

108 975 zł | 76,20 m2

  • cena: 108 975 zł
  • 1 430 za m2