Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 5 000 000 zł | 1 570,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium
Lokalizacja: Olsztyn, ul. Lubelska 33

Nr działki: 2/17

Powierzchnia: 1,3935 ha


Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa (działka) w użytkowaniu wieczystym do dnia 2089-12-04, zabudowana budynkami produkcyjno-magazynowymi i budynkiem biurowo-technicznym. Budynki: budynek byłej chłodni, oznaczony literą „C", budynek kartonowni, budynek hali produkcyjnej „C" z pakownią, magazyn opakowań, budynek biurowo-techniczny, budynek portierni, budynek myjni samochodowej i stacji transformatorowej, stalowa wiata, budynek hydroforni, budynek gospodarczy z garażami i budynek magazynowy. Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest poprzez bezpośrednie sąsiedztwo (od strony wschodniej) z ulicą Lubelską oraz poprzez drogę wewnętrzną, którą stanowi działka nr 2/8. W zachodniej części działki, pomiędzy budynkiem biurowo-technicznym i budynkiem gospodarczym, zlokalizowany jest zbiornik wody o poj. 400m3. Przez działkę przebiega sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, ciepłownicza, telekomunikacyjna oraz napowietrzne rurociągi chłodnicze.

Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

5 731 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 5 731 000 zł
  • 5 731 000 za m2
Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

152 667 zł | 2 pokoje | 57,50 m2 | Parter

  • cena: 152 667 zł
  • 2 655 za m2
Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

159 105 zł | 2 pokoje | 46,30 m2 | 3 piętro

  • cena: 159 105 zł
  • 3 436 za m2