Ostróda, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 6 853 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium

Lokalizacja: Ostróda, ul. Adama Mickiewicza 17

Nr lokali: A, B, C, D, H

Powierzchnia: 55,6 m2 (lok. A), 309,21 m2 (lok. B), 1157,68 m2 (lok. C), 481,22 m2 (lok. D), 65,85 m2 (lok. H)

Opis: w/w lokale wraz z ruchomościami i udziałami w spółce Condobroker Estates & Consulting stanowią przedsiębiorstwo i są oferowane do sprzedaży w całości. Wszystkie lokale są lokalami niemieszkalnymi, każdy lokal stanowi odrębną nieruchomość i każdy ma założoną księgę wieczystą. Łącznie stanowią część gospodarczo-usługową hotelu Willa Port Art & Business w Ostródzie. Ponadto w skład przedsiębiorstwa wchodzą ruchomości: gra piłkarzyki typ Roberto Sport, automat rozrywkowy typ Fun Hops, cymbergaj Fast Track typ Sam Bilards, dwa stoły bilardowe Gladiator Viner typ SCY, dwa akwaria z osprzętem 260x 50x50 typ Malawi oraz udziały w spółce Condobroker Estates & Consulting sp. z o.o. (5392 udz. x 500zł/udz.).

Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

140 100 zł | 2 pokoje | 61,70 m2 | 2 piętro

  • cena: 140 100 zł
  • 2 271 za m2
Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

118 275 zł | 3 pokoje | 103,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 118 275 zł
  • 1 148 za m2
Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

1 598 040 zł | 5 505,56 m2

  • cena: 1 598 040 zł
  • 290 za m2