Krzeszycach, Lubuskie

Obiekt | 1 598 360 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 598 360 zł
 • Miasto: Krzeszycach
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 1 598 360 zł
 • Ulica: Skwierzyńska 46
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 228 337 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 23833X55816889
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-20 - Co to znaczy?

Opis

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 110w § 1 i 3 w związku z art. 111i § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018r. poz. 1314 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 marca 2019r. o godz. 11:00 w siedzibie Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ul. Dr. Pieniężnego 24, w pokoju nr 312 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonych w Krzeszycach, przy ul. Skwierzyńskiej 46, gmina Krzeszyce, powiat sulęciński, województwo lubuskie oznaczonych działkami o numerach ewidencyjnych 410/2, 410/5 i 410/6 oraz 411/1, dla których Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr GW1U/00012179/9, GW1U/00012332/0 i GW1U/00012335/1.
Sprzedaż licytacyjna przedmiotowych nieruchomości o funkcji produkcyjno–socjalno–magazynowej z budynkiem biurowo-mieszkalnym, stanowiących gospodarczą i funkcjonalną całość Zobowiązanej „Drewno" Sp. z o.o. w likwidacji, obejmuje prawo własności do ww. działek o powierzchni łącznej gruntu 9 563 m² oraz prawo własności do budynków położonych na tych działkach.
Wartość oszacowania wynosi 2 283 372,00 zł, zaś cena wywoławcza stanowi 70% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 1 598 360,40 zł. Oszacowana wartość nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług.
Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium, które wynosi 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 228 337,20 zł. Wadium składa się w gotówce w godzinach 9.30 – 10.30 w dniu licytacji albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny – Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielnej Górze. Wadium można także wpłacić na konto tut. organu egzekucyjnego prowadzonego przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Zielona Góra nr 12 1010 1704 0059 5913 9120 0000 (za wniesienie wadium przelewem przyjmuje się zaksięgowanie na rachunku organu egzekucyjnego – do godziny 10.30 w dniu licytacji).
Zgodnie z art. 111d § 3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym. W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 8°°-12°°, wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w siedzibie Lubuskiego Urzędu Skarbowego w pokoju 312, a w dniu 15.03.2019r. będzie można oglądać ww. nieruchomość po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 660 558 130, 660 558 111.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

Image things

Lubsko , Lubuskie

300 000 zł | 282,10 m2

 • cena: 300 000 zł
 • 1 063 za m2
Image things

Gubin , Lubuskie

648 000 zł | 4 514,50 m2

 • cena: 648 000 zł
 • 144 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

47 325 zł | 2 pokoje | 32,96 m2 | 1 piętro

 • cena: 47 325 zł
 • 1 436 za m2