Miączyn, Lubelskie

Obiekt | 57 874 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 57 874 zł
 • Miasto: Miączyn
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 57 874 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 23749X55620161
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-05 - Co to znaczy?

Opis

WÓJT GMINY MIĄCZYN
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących Mienie Gminy.
Obręb Miączyn
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 725/12. Izabudowana nieruchomość po byłej bibliotecel Powierzchnia nieruchomości - 0,1478 ha, uregulowana w KW ZA1H/0003866779 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Tereny usług publicznych Cena wywoławcza - 57874,00 zł w tym budynki 40046,00 zł oraz grunt 17828,00 Wadium - 6000,00 zł Wysokość postąpienia - 600,00 zł
I. Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mięczynie w dniu
8 marca 2019 r o godz. 100
II. Wadium w wyżej określonej wysokości należy wpłacić najpóźniej do dnia 5.03.2019 r
na rachunek Gminy nr 24 9644 0007 2009 0060 0024 0006.
III. Szczegółowe informacje o wymienionych nieruchomościach można uzyskać w
Urzędzie Gminy w Miączynie pok. nr 5 lub tel. 084-61-80-005 w 44.

Image things

Lublin , Lubelskie

102 750 zł | 2 pokoje | 33,30 m2 | 1 piętro

 • cena: 102 750 zł
 • 3 086 za m2
Image things

Poniatowa , Lubelskie

90 940 zł | 2 pokoje | 58,23 m2 | Parter

 • cena: 90 940 zł
 • 1 562 za m2
Image things

Biłgoraj , Lubelskie

286 667 zł | 141,50 m2

 • cena: 286 667 zł
 • 2 026 za m2