Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 75 000 zł | 17,40 m2

- 18 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

Opis

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Grunwaldzkiej 12 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przy:

ul. Solskiego 3/27 o pow. użytk. 17,40 m2
cena wywoławcza 75.000,00 zł

Termin składania ofert: do dnia 07-02-2019 r. do godz. 900.

Specyfikację istotnych warunków przetargu można odebrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 12 pok. nr 2, jak również została umieszczona na stronie internetowej: www.bsm.bydgoszcz.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Administracjach Osiedli.
Pierwszeństwo będą miały oferty zawierające oświadczenie o przeznaczeniu lokalu na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zarząd Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

158 925 zł | 2 pokoje | 54,85 m2

  • cena: 158 925 zł
  • 2 897 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

269 333 zł | 1,00 m2

  • cena: 269 333 zł
  • 269 333 za m2
  • cena: 580 000 zł