Janów Podlaski, Lubelskie

Obiekt | 270 000 zł | 470,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłości Sylwestra Dymianiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PANORAMA FIRM w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Janowie Podlaskim ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości :
- Nieruchomości położonej w Janowie Podlaskim przy ul. Brzeskiej 6 (Szkolna 5), nr 424/1 o powierzchni 0,0231 ha zabudowaną budynkiem usługowo handlowym o powierzchni użytkowej 470 m2., księga wieczysta LU1B/00057779/6 - cena wywoławcza - 270 000 zł netto tj. 30% ceny oszacowania
Wadium w wysokości 27 000 zł musi wpłynąć na rachunek bankowy Bank Pekao SA I o/Lublin 36 1240 1503 1111 0010 7031 6770 do dnia 21 lutego 2019r. do godziny 17:00
Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203, 20-469 Lublin.
w terminie do dnia 22.02.2019 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2019r. o godzinie 10:15 w Kancelarii Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203, 20-469 Lublin
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.netoraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlana 50 lok 205 Lublin. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 501 644 787 w godzinach 10-16.

Image things

Łęczna , Lubelskie

114 340 zł | Kawalerka | 35,50 m2 | 3 piętro

  • cena: 114 340 zł
  • 3 221 za m2
Image things

Dęblin , Lubelskie

61 500 zł | 2 pokoje | 88,63 m2 | 1 piętro

  • cena: 61 500 zł
  • 694 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

3 002 400 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 002 400 zł
  • 3 002 400 za m2