Kielce, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 130 000 zł | 2 pokoje | 37,50 m2 | 7 piętro

- 31 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 130 000 zł
 • Miasto: Kielce
 • Powierzchnia: 37,50 m2
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Cena za m2: 3 467 zł
 • Ulica: Szkolna 38
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 7
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 23359X54706781
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-14 - Co to znaczy?

Opis

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Armatury” w Kielcach, ul. Karczówkowska 3, tel. 41-361-45-11 wew. 105, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

1) o pow. 37,50 m2, 2-pok. z kuchnią, łazienką i przedpokojem, VII piętro (bud. X piętrowy), ul. Szkolna 38/56.

Cena wywoławcza: 130 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.02.2019 r. o godz. 10:00 w biurze Spółdzielni ul. Karczówkowska 3, pok. 9 Ip.

Oferty należy składać w Kancelarii, w zamkniętych kopertach, do godz. 9.00 w dniu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wys. 5 % ceny wywoławczej na konto Spółdzielni: Bank Spółdzielczy Kielce nr 73 8493 0004 0000 0050 4540 0001.

Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie wpłaci w wyznaczonym terminie zaoferowanej kwoty.

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarty akt notarialny – umowa przeniesienia własności przedmiotowego lokalu.

Koszt aktu notarialnego wynoszący ok. 1 700 zł pokrywa Nabywca.

Mieszkanie można oglądać w godzinach 8.00–14.00. Warunki przetargu do wglądu osób zainteresowanych znajdują się w biurze Spółdzielni pok.11 Ip.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

147 379 zł | 3 pokoje | 55,90 m2 | 6 piętro

 • cena: 147 379 zł
 • 2 636 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

1 304 557 zł | 620,18 m2

 • cena: 1 304 557 zł
 • 2 104 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

148 097 zł | 59,58 m2

 • cena: 148 097 zł
 • 2 486 za m2