Legnica, Dolnośląskie

Mieszkanie | 50 000 zł | Kawalerka | 27,60 m2 | Parter

- 52 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 50 000 zł
 • Miasto: Legnica
 • Powierzchnia: 27,60 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 812 zł
 • Ulica: Jaworzyńska 39
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 21753X50945529
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-07 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 11.02.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 39

Legnica ul. Jaworzyńska 39
KW Nr LE1L/00064735/3
Budynek mieszkalny, 5-kondygnacyjny, podpiwniczony, składa się z 10 lokali, teren uzbrojonyDz. nr 1368 o pow. 257 m2, obręb Tarninów
Lokal mieszkalny nr 2 na parterze

Pokój przedpokój,kuchnia, łazienka z wc, 27,60 m2 i 2,70 m2

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. Lokal kwalifikuje się do remontu.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął
09.11.2018 r. Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie zawiera podatku VAT. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 852,33 zł poniesie nabywca przed podpisaniem aktu notarialnego.
Lokal udostępniony będzie do oglądania 18.01.2019 r. w godzinach od 13.00 do 14.00.
Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 5.000,00 zł nie później niż do 07.02.2019 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO. S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.
Przetarg odbędzie się 11.02.2019 r. o godz.10.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8 , pokój 318
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 7672-12-302, pokój 315 III p. oraz warunków przetargu tel. 7672-12-301. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Image things

Legnica , Dolnośląskie

250 000 zł | 6 pokoi | 180,00 m2 | 2 piętro

 • cena: 250 000 zł
 • 1 389 za m2
Image things

Legnica , Dolnośląskie

200 000 zł | 201,07 m2

 • cena: 200 000 zł
 • 995 za m2
Image things

Legnica , Dolnośląskie

155 775 zł | 3 pokoje | 64,30 m2 | 2 piętro

 • cena: 155 775 zł
 • 2 423 za m2