Kraków, Małopolskie

Mieszkanie | 450 000 zł | 86,39 m2

- 41 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 450 000 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 86,39 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 5 209 zł
 • Ulica: Skorupki 11
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 45 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 21710X50844823
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-11 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 7/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 1522.

WARUNKI PRZETARGU NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI XXXXX XXXXXX XXXXXX W UPADŁOŚCI

§ 1 Przedmiot przetargu
Lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Skorupki 11, obręb Śródmieście o pow. 86,39 m2 , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KR1P/00523962/8

Cena wywoławcza stanowi wartość:

dla nieruchomości przy ul. Skorupki 11 w Krakowie, cena wywoławcza stanowi wartość 450.000,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy netto).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. odpowiednio 45.000,00 zł dla nieruchomości przy ul. Skorupki 11 w Krakowie.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastą pi na posiedzeniu jawnym dnia 12 lutego 2019 roku o godzinie:
- 13:25 - dla nieruchomości przy ul. Skorupki 11 w Krakowie.

Image things

Kraków , Dębniki

339 054 zł | Kawalerka | 56,34 m2 | 2 piętro

 • cena: 339 054 zł
 • 6 018 za m2
Image things

Kraków , Podgórze

315 000 zł | 60,47 m2 | Parter

 • cena: 315 000 zł
 • 5 209 za m2
Image things

Kraków , Bronowice

202 358 zł | 25,39 m2

 • cena: 202 358 zł
 • 7 970 za m2