Zielona Góra, Lubuskie

Obiekt | 1 703 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 703 000 zł
 • Miasto: Zielona Góra
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 1 703 000 zł
 • Ulica: Przylep-Solidarności 6b
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 85 150 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21699X50819061
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-08 - Co to znaczy?

Opis

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.02.2019 r. o godz. 12.30 w budynku przy ul. Licealnej 9
w Zielonej Górze w Sali nr 205 (Aula) odbędzie się otwarcie ofert
pisemnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Zielonej Górze
ul. Przylep-Solidarności 6 b.
1. Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o numerze ewidencyjnym 11/11 położonej w obrębie
nr 0060 miasta Zielona Góra przy ul. Przylep-Solidarności 6 b, o łącznej powierzchni 4 257 m2, stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Licealnej 9 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1E/00057667/3.
2. Oferowana cena nie może być niższa niż: 1 703 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzy tysiące złotych 00/100).
3. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
4. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego w Banku Millenium S.A. 96 1160 2202 0000 0002 2613 5079 wadium w wysokości
85 150,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych, 00/100).
Wadium musi znaleźć się na wskazanym koncie najpóźniej w dniu 08.02.2019 r.
W celu zapoznania się ze stanem formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz w celu obejrzenia nieruchomości należy kontaktować się z osobą upoważnioną do kontaktów: Pani Aneta Klorek,
tel. 609 797 757.
Pełny tekst dokumentacji przetargowej, opublikowany jest na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/zakładka: Zbycie nieruchomości.

Image things

Zielona Góra , Lubuskie

108 953 zł | 2 pokoje | 48,60 m2

 • cena: 108 953 zł
 • 2 242 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

109 500 zł | 2 pokoje | 44,20 m2 | 4 piętro

 • cena: 109 500 zł
 • 2 477 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

53 250 zł | Kawalerka | 27,30 m2 | 3 piętro

 • cena: 53 250 zł
 • 1 951 za m2