Zielona Góra, Lubuskie

Obiekt | 550 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 550 000 zł
 • Miasto: Zielona Góra
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 550 000 zł
 • Ulica: Stajenna 20
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 55 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21698X50816719
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-08 - Co to znaczy?

Opis

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Zielona Góra, ul. Licealna 9
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.02.2019 r. o godz. 12.00 w budynku przy ul. Licealnej 9
w Zielonej Górze w Sali nr 205 (Aula) odbędzie się otwarcie ofert pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zielonej Górze ul. Stajenna 20.
1. Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o numerze ewidencyjnym 375/17 położonej w obrębie
nr 42 miasta Zielona Góra przy ul. Stajennej 20, o łącznej powierzchni 1 863 m2, stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Licealnej 9, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1E/00033005/1.
2. Oferowana cena nie może być niższa niż: 550 000,00 zł netto (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
3. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
4. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego w Banku Millenium S.A. 96 1160 2202 0000 0002 2613 5079 wadium w wysokości
55 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium musi się znaleźć na wskazanym koncie najpóźniej w dniu 08.02.2019 r.
W celu zapoznania się ze stanem formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz w celu obejrzenia nieruchomości należy kontaktować się z osobą upoważnioną do kontaktów: Pani Aneta Klorek,
tel. 609 797 757.
Pełny tekst dokumentacji przetargowej, opublikowany jest na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego http://www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/zakładka: Zbycie nieruchomości.

Image things

Zielona Góra , Lubuskie

205 000 zł | 3 pokoje | 65,00 m2 | 4 piętro

 • cena: 205 000 zł
 • 3 154 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

519 750 zł | 573,00 m2

 • cena: 519 750 zł
 • 907 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

33 000 zł | Kawalerka | 16,70 m2

 • cena: 33 000 zł
 • 1 976 za m2