Wrocław, Psie Pole

Mieszkanie | 467 000 zł | 3 pokoje | 88,37 m2 | 4 piętro

- 18 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 467 000 zł
 • Miasto: Wrocław
 • Powierzchnia: 88,37 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 5 285 zł
 • Ulica: Bolesława Krzywoustego 7a
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 21567X50509917
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-28 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości
w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki:
Prawa własności do lokalu mieszkalnego nr20 o pow. Użytkowej 88.37 m2 położonego we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 7a (obręb Kowale) wraz z udziałem 129/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu (objętej KW WR1K/00261239/1) prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych) za cenę nie mniejszą niż cena oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 467.000 zł (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy).
 Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt VIII GUp 192/17 i opisem nieruchomości której oferta dotyczy na adres: Kancelaria Syndyka we Wrocławiu, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław – w terminie do 31.01.2019
 Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w terminie do 28.01.2019
 Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 31.01.2019 o godz. 11:00 w kancelarii Syndyka
 Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii Syndyka
 Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 606 103 035 w dni powszednie w godz. 9 – 15 lub wysyłając zapytanie na adres: [email protected]
 Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny

Image things

Wrocław , Fabryczna

166 500 zł | 48,80 m2

 • cena: 166 500 zł
 • 3 412 za m2
Image things

Wrocław , Fabryczna

151 500 zł | 3 pokoje | 1,00 m2

 • cena: 151 500 zł
 • 151 500 za m2
Image things

Wrocław , Stare Miasto

176 218 zł | 2 pokoje | 38,25 m2 | 2 piętro

 • cena: 176 218 zł
 • 4 607 za m2