Radom, Dzierzków

Obiekt | 1 259 300 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 259 300 zł
 • Miasto: Radom
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 1 259 300 zł
 • Ulica: Chorzowska 14
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 60 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21427X50182037
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-04 - Co to znaczy?

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki:


Nieruchomości położonej w Radomiu, przy ul. Chorzowskiej 14, na którą składa się:
- prawo użytkowania wieczystego gruntu-działek o nr 78/5 o pow.: 405m2, 78/6 o pow.: 812m2 i 78/7 o pow.: 916m2 o łącznej powierzchni: 2.133m2 wraz z usytuowanym na nieruchomości budynkiem magazynowo biurowym (Księga Wieczysta nr RA1R/00108959/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Radomiu - VI Wydział Ksiąg Wieczystych)
- prawo wieczystego użytkowania gruntu (współużytkowanie wieczyste w części 35/100) działki niezabudowanej nr 79/5 o pow. 996 m2 (Księga Wieczysta nr RA1R/00101966/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Radomiu - VI Wydział Ksiąg Wieczystych)
za cenę nie niższą niż 70% wartości jej oszacowania, tj. 1.259.300,00zł. netto (słownie: jeden milion, dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy, trzysta złotych, 00/100) plus obowiązujący podatek VAT.

1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operaty szacunkowe nieruchomości - zakładka "Oferta sprzedaży nieruchomości" i Regulaminy Sprzedaży - zakładka "Ogłoszenia i przetargi") oraz pod nr telefonu: 602 154 063 lub 668 495 147 lub 694 862 927 oraz za pośrednictwem adresu email: [email protected] oraz [email protected] Nieruchomości można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
2. Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyłonienia nabywcy i dalej sprzedaży jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości: 200.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt I), 200.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt II), 100.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt III), 10.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt IV), 100.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt V), 60.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt VI) na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr: 98 1090 2590 0000 0001 3497 1793 w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.

Image things

Radom , Śródmieście

102 000 zł | 2 pokoje | 59,55 m2 | 1 piętro

 • cena: 102 000 zł
 • 1 713 za m2
Image things

Radom , Krychnowice

96 000 zł | 3 pokoje | 58,30 m2 | 1 piętro

 • cena: 96 000 zł
 • 1 647 za m2
Image things

Radom , Prędocinek

73 000 zł | Kawalerka | 28,64 m2 | 4 piętro

 • cena: 73 000 zł
 • 2 549 za m2