Lublin, Lubelskie

Obiekt | 3 502 800 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 3 502 800 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 3 502 800 zł
 • Ulica: Zemborzycka 55H
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 100 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21426X50179695
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-07 - Co to znaczy?

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki:
. Nieruchomości położonej w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej 55H, na którą składa się:
- prawo wieczystego użytkowania gruntu-działki nr 6/36 o pow.: 8.011m2 (Księga Wieczysta nr LU1I/00207743/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lublinie - X Wydział Ksiąg Wieczystych) wraz z usytuowanym na niej budynkiem magazynowym z rampą, budynkiem biurowym, wiatami magazynowymi, placem manewrowym i parkingowym,
- prawo wieczystego użytkowania gruntu (współużytkowanie wieczyste w części 1183/5417) - działki nr 6/46 o pow.: 5.417m2 (Księga Wieczysta nr LU1I/00196185/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lublinie - X Wydział Ksiąg Wieczystych), na której usytuowano drogę dojazdową do działki nr 6/36.
za cenę nie niższą niż 70% wartości jej oszacowania, tj. 3.502.800,00zł. netto (słownie: trzy miliony, pięćset dwa tysiące, osiemset złotych, 00/100) plus obowiązujący podatek VAT.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operaty szacunkowe nieruchomości - zakładka "Oferta sprzedaży nieruchomości" i Regulaminy Sprzedaży - zakładka "Ogłoszenia i przetargi") oraz pod nr telefonu: 602 154 063 lub 668 495 147 lub 694 862 927 oraz za pośrednictwem adresu email: [email protected] oraz [email protected] Nieruchomości można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
2. Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyłonienia nabywcy i dalej sprzedaży jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości: 200.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt I), 200.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt II), 100.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt III), 10.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt IV), 100.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt V), 60.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt VI) na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr: 98 1090 2590 0000 0001 3497 1793 w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.

Image things

Lublin , Lubelskie

14 667 zł | 13,51 m2

 • cena: 14 667 zł
 • 1 086 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

195 000 zł | 47,10 m2

 • cena: 195 000 zł
 • 4 140 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

795 000 zł | 374,00 m2

 • cena: 795 000 zł
 • 2 126 za m2