Kraków, Wzgórza Krzesławickie

Mieszkanie | 111 212 zł | 25,20 m2

- 29 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Potrzebujesz kredytu na tę nieruchomość? Porozmawiaj z naszym partnerem RM Kredyty!

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 111 212 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 25,20 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 4 413 zł
 • Ulica: Na Stoku 29
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 11 121 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 21397X50111777
 • Termin wpłaty wadium: 2019-01-22 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Krakowie os. Na Stoku 32a ogłasza przetarg ustny (licytacja) na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 44 w budynku nr 29 w os. Na Stoku w Krakowie o pow. 25,20 m2 cena wywoławcza 111 212,00 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 23.01.2019 r. godz: 14.00. Oględziny lokalu odbędą się w dniu 15.01.2019 r. godz: 16.00 – zbiórka przed budynkiem
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto SM ”Hutnik” nr 10 1020 2906 0000 1402 0013 7844 z dopiskiem, że wadium dotyczy lokalu w os. Na Stoku 29/44 - dowód wpłaty należy okazać przed rozpoczęciem postępowania przetargowego.
Wysokość postąpienia wynosi : 500,00 zł .
Warunki przetargu określa Regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik oraz w siedzibie Spółdzielni.
Oferent traci wadium, jeżeli nie zapłaci ceny nabycia w terminie wskazanym przez Spółdzielnię.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zastępca Prezesa Zarządu ds, technicznych S.M. "HUTNIK"

Image things

Kraków , Podgórze Duchackie

182 175 zł | 2 pokoje | 50,20 m2 | 10 piętro

 • cena: 182 175 zł
 • 3 629 za m2
Image things

Kraków , Prądnik Biały

15 266 zł | 1,00 m2

 • cena: 15 266 zł
 • 15 266 za m2
Image things

Kraków , Dębniki

47 857 zł | 1,00 m2

 • cena: 47 857 zł
 • 47 857 za m2