Łódź, Bałuty

Obiekt | 4 750 000 zł | 5 656,69 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 4 750 000 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 5 656,69 m2
 • Województwo: Łódzkie
 • Cena za m2: 840 zł
 • Ulica: Morgowa 1b
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21329X49952521
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-05 - Co to znaczy?

Opis

OBWIESZCZENIE SĄDOWE
w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność masy upadłości
Fota Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Gdyni


syndyk masy upadłości spółki pod firmą Fota Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 21 grudnia 2018r. zapadłym w sprawie VI GUp 18/13 Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku


ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na:
I. W ramach sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego „Centrum logistyczne Łódź” w rozumieniu art. 551 k.c., sprzedaży podlegają następujące prawa:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Morgowej 1b, stanowiącej działkę 46/52 o powierzchni 0.42.06 ha, wraz z prawem własności położonego na niej budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną o łącznej powierzchni zabudowy 2130 m2( powierzchnia użytkowa całego budynku 5.656,69 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00306676/8 –– za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 4.750.000,00 zł netto plus ewentualny podatek VAT;

WARUNKI PRZETARGU

Oferty ( + wpłata wadium) należy składać do dnia 31 stycznia 2019 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem koperty.
Kopertę należy zaadresować:
VI Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk
Sędzia-Komisarz SSR Ewa Kubiak
sygn. akt VI GUp 18/13
oferta na przetarg w postepowaniu upadłościowym
FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni – ze wskazaniem konkretnej nieruchomości której dotyczy oferta.
z dopiskiem w kolorze czerwonym – „Przetarg – nie otwierać”
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 5 luty 2019 roku o godzinie 11.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-196 Gdańsk w Sali B65.
Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 601 457 294 lub na adres mail: [email protected] od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Image things

Łódź , Bałuty

95 625 zł | 2 pokoje | 37,68 m2 | 3 piętro

 • cena: 95 625 zł
 • 2 538 za m2
Image things

Łódź , Bałuty

312 750 zł | 1,00 m2

 • cena: 312 750 zł
 • 312 750 za m2
Image things

Łódź , Bałuty

134 175 zł | 2 pokoje | 50,10 m2 | Parter

 • cena: 134 175 zł
 • 2 678 za m2