Autor

Joanna Rozner-Kolasa

Przeglądasz

Kto zajmuje się wyceną nieruchomości gruntowych?

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyceną nieruchomości zajmują się rzeczoznawcy majątkowi. Osoby wykonujące zawód rzeczoznawcy posiadają uprawnienia nadane im przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Działalność w zakresie wyceny nieruchomości bez posiadania szczególnych uprawnień jest karalna.